Count real estate : 1517

Home    Info pre klienta    Contact    Login   

Slovak   English   


Ochrana osobných údajovSpoločnosť Profit F4, s.r.o. spracováva osobné údaje v rozsahu potrebnom pre plnenie svojich zákonných aj zmluvných povinností a zároveň na zabezpečenie čo najlepších a najkvalitnejších služieb svojim zákazníkom. Rozsah, účel ako aj sprístupňovanie alebo poskytovanie osobných údajov:

Účel spracovania:
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
 • Spracovanie zmlúv
Kategórie subjektov údajov:
 • Klienti
Kategórie osobných údajov:
 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • E-mail
 • Tel. číslo
 • Číslo účtu
 • Banka
 • Rodné číslo
 • Dátum narodenie
Poskytovanie/sprístupňovanie osobných údajov:
 • Neposkytujú sa
Poskytovanie/sprístupňovanie osobných údajov mimo EU:
 • Neposkytujú sa
Pre komunikáciu v oblasti spracovávaných osobných údajov na úrovni žiadosti subjektu údajov nás kontaktujte na emailovej adrese marek.ferko@kontaktreality.sk

Reklamačný poriadok si môžte stiahnuť tu.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

Cenník služieb si môžete stiahnuť tu.

Apartment : New building : Family house : Villa and cottage : Commercial place : Garage : Place and garden : Site map : Contact


Kontakt Reality © 2013
Created by adaras